Kom ihåg! :)

Nu är mitt projektarbete slut! Jag har skrivit om de funktionshindren jag skulle, designen är helt färdig och jag känner mig riktigt nöjd! :)

Men en sak som jag inte nämnde i fakta inläggen är att man inte ska glömma att det finns mycket positivt med att ha någon av dessa funktionshindren. Personer med ADHD kan t.ex. ha stor nytta av sin impulsivitet och hyperaktivitet i ett jobb med mycket fart och projekt. I tvprogrammet "Extreme Home Makeover" från USA så har programledaren Ty Pennington ADHD, och det passar ju honom perfekt då han får vara sig själv och utnyttja sina egenskaper till fullo. En annan känd person som har ADHD är Jim Carrey som spelar i filmer såsom; Ace Ventura, Bruce den allsmäktige och Grinchen - Julen är stulen.

Om dessa skådespelare inte hade haft sin diagnos så hade dom förmodligen inte haft deras yrke och dom skulle inte vara dom personeran dom är.

Detsamma med de andra funktionshindren, det finns så många som har lyckats bra i livet, trots sina funktionshinder. Och då menar jag inte bara kändisar, utan andra personer med funktionshinder som har fått bra jobb, familj och ett lyckligt liv. Man måste bara vara bestämd med att funktionshindret inte ska förhindra ett bra liv.

Personer med Aspergers syndrom kan ha användning av sitt specialintresse t.ex. om man har haft kamera redigering som ett stort intresse kanske man kan lyckas som fotograf eller liknande.  

Michael Jackson hade Aspergers syndrom/autistiska drag, även Rowan Atkinson(Mr Bean) har autisktiska drag. Så det är absolut inget negativt med att ha ett funktionshinder, snarare tvärtom!

(bilder från google.se)

Så om du har ett funktionshinder, var stolt! Du är väldigt speciell! :)


Tourettes syndrom - Symptom och Orsak

Tourettes syndrom (TS) innebär att man har så kallade tics. Det kan vara ofrivilliga rörelser eller ljud. De flesta har även symptom som är typiska för ADHD, det vill säga; överaktivitet, svårt att kontrollera sina impulser och svårigheter att koncentrera sig. Tvångstankar är vanligt bland personer med TS, man kan känna känslor som; ”jag måste göra/tänka/säga” eller ”jag kan absolut inte göra/tänka”.SymptomTypiska symptom för Tourettes syndrom är att man ger ifrån sig ljud, gör grimarser och olika rörelser med kroppen. Det är vanligast hos pojkar och de första symptomen uppstår runt 5-7 års ålder.

Sedan finns det olika sorters tics; motoriska och vokala tics. Motoriska tics innebär att man gör rörelser med kroppen, t.ex. blinkningar eller grimarser. Medan de vokala ticsen innebär att man gör ljud med munnen.Vanliga motoriska tics:

 • Blinkningar
 • Grimaseringar
 • Axelryckningar
 • Muskelspänningar
 • Handklappningar
 • Hopp
 • Spottande
 • Sparkar, slag

Vanliga vokala tics:

 • Hostningar
 • Harklingar
 • Grymtningar
 • Smackningar
 • Svordomar, förbjudna ord

Upprepar uttryck som:

 • ojoj
 • vet du
 • håll käft
 • va?

 Ljuden man ger ifrån sig kan vara allt från harklingar till att säga fula ord. Detta kan bli riktigt fel i vissa situationer. Man kan också göra impulsiva rörelser med händerna och t.ex. ”visa finger”.

Ofta så börjar ticsen i ansiktet som grimaser eller överdrivna blinkningar. Ticsen kan sedan även uppkomma i resten av kroppen i form av t.ex. axelryckningar. I vissa fall kan det bli ännu mer omfattande som snurrande eller hoppande rörelser

Orsak

Man vet inte den egentliga orsaken till att man har TS men mycket tyder på att det finns en biologisk orsak. I många fall så har en familjemedlem eller nära släkting också tics. En orsak kan vara att nervsystemet har utformats på ett annorlunda sätt och därför har bidragit till en nedsatt funktion i vissa delar av nervsystemet. Orsaken till TS är också likt orsaken till ADHD.

 

I nästa inlägg skriver jag om Behandling och Diagnos! :)


Tourettes Syndrom - Diagnos och Behandling

Diagnos

De symptomen man måste ha haft för att få diagnosen TS är att ;

o   Man har haft tics under minst ett års tid

o   Ticsen påverkar barnets vardag

o   Det ska ha börjat innan man fyller 18 årBehandling

Det finns inga botemedel mot tics, men om man känner att ticsen tar över sin vardag och att det styr alldeles för mycket så finns det läkemedel man kan ta till. Mediciner som kan dämpa tics är t.ex. Risperdal, Zyprexa, Abilify m.m. Om man har problem med överaktivitet och koncentrationssvårigheter kan man ta läkemedel som t.ex. Ritalin, Concerta. När depressivitet eller tvångstankar dominerar så kan Cipramil, Zoloft eller Fontex fungera.


(bild från umo.se)


Skolan utgör en viktig punkt i barnets, tonåringens och föräldrarnas liv och om ett barn har TS så kan det krångla till det ordentligt. Speciellt om barnet har mycket vokala tics och låter väldigt mycket i klassrummet. Man kan bli mobbad av dem andra barnen och man kan bli retad för sina tics. Detta sänker självkänslan hos barnet och om de anstränger sig hårt för att dölja ticsen kan det lätt gå ut över skolarbetet. Det kan bli en ond cirkel som inte är bra för barnet.Som lärare för ett barn med TS så måste man ha överseende med barnets problem och inte reagera med ilska om barnet inte t.ex. kan vara tyst eller sitta still på en lektion, utan kanske låta barnet få en kort rast från skolarbetet så att barnet har möjlighet att släppa fram ticsen i en lämplig miljö som inte stör någon annan.

Ett annat bra tips är att undervisa om Tourettes så att dem andra barnen förstår vad det är för något och förhoppningsvis sluta reta det barnet med TS.


ADHD - Symptom och Orsak

Förkortningen ADHD står för ”Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder” och om man skulle översätta det till svenska skulle det bli ”Uppmärksamhetsstörning med överaktivitet”.

(bild från google)

Om man har ADHD så har man svårt att koncentrera sig, sitta still och hindra sina impulser som kan ställa till det i vardagen. Svårigheten för detta är dock såklart olika från person till person. Man kanske t.ex. har svårt med att hålla koncentrationen men impulserna kanske inte är alls svåra att styra.

 

ADHD upptäcks oftast hos barn, men eftersom man har det hela livet så finns det såklart även bland vuxna.

ADHD kan också kopplas ihop med ADD och DAMP. ADD är i stort sett samma sak som ADHD, fast utan hyperaktiviteten. DAMP är en kompination av ADHD symptom och motoriska-perceptuella svårigheter, och när man har ADHD så krävs inte de symptomen. Man skulle kunna säga att DAMP är en svårare form av ADHD. DAMP är mer fysiskt än ADHD.

 

Symptom

 

De symptomen som är typiska för ADHD är som sagt:

 

 • Ouppmärksamhet
 • Impulsivitet
 • Överaktivitet

Koncentrationssvårigheter: Man har svårt att lyssna på andra personer och ta in instruktioner. Man störs lätt av ljud och rörelse runt omkring och tappar lätt koncentrationen om man ska göra något enformigt arbete eller arbete som kräver uthållighet.

 

Impulsivitet: Man handlar snabbt och tänker inte på konsekvenserna det kan ge. Man har svårt att behärska sig och motgångar kan vara väldigt svårt att hantera.

 

Överaktivitet: Det kan vara svårt att sitta stilla en längre stund och man kommer ofta på olika anledningar för att få röra på sig. Ofta så brukar överaktiviteten minska med åren och när man är vuxen så har man ofta lärt sig att ”samarbeta” med det. Man kanske byter ställning eller måste fingra på någonting istället för att låta överaktiviteten ta över.

(bild från www.sjalvhjalppavagen.se)

Man kan också ha andra problem som dessa;

 • Motoriska problem och svårigheter att ta in, samordna och tolka sinnesuttryck
 • Ångest och depression
 • Inlärningsproblem
 • Sömnsvårigheter
 • Svårigheter med kontakt med andra människor, hamnar ofta i konflikter

 

Ovanstående symptom är dom allra vanligaste bland människor med ADHD, men det varierar såklart.

Något som är väldigt vanligt är också att man har väldiga humörsvängningar. Man kan snabbt gå från glad till arg om det är något som går fel, så att man får stora utbrott kan vara vanligt.

 

Orsak

 

Man vet faktiskt inte riktigt vad det är som orsakar att vissa barn föds med ADHD, men det man vet är att det finns en hög grad av ärftlighet vid ADHD. Det kan också orsakas av skador i hjärnan i samband med förlossningen eller under nyföddhetsperioden. Forskare är också överens om att, även fast man inte riktigt vet vad ADHD beror på, personer med ADHD har vissa skillnader i hjärnan från andra personer.

 

Hos personer med ADHD har man kunnat se att de har en minskad aktivitet i de delar av hjärnan som styr uppmärksamheten. Studier har också visat att signalöverföringen här är långsammare än hos andra.

Hjärnan använder sig av signalsubstanser och det har visat sig att om man har för lite av dessa så skapar det problem som är typiska för ADHD. Forskningar har också visat att störningar i signalsubstansen Dopamin påverkar förmågan att planera, samordna och organisera. Problem som är typiska för ADHD.

 

Nästa gång skriver jag om Behanling och Diagnos! :)


ADHD - Diagnos och Behandling

Diagnos

Det är inte bara att ta ett blodprov och sedan veta om man har ADHD. För att få reda på det måste man genomgå olika undersökningar osv. För att kunna fastställa en diagnos så måste man ha haft symptomen i minst sex månader. Självklart så är man ju inte t.ex. impulsiv precis hela tiden, det påverkas ju av vart man är och i vilken situation man befinner sig i. Men man måste uppfylla vissa kriterier och svårighetsgrader för att kunna fastställa att det är just ADHD.

Under utredningen måste man utesluta vissa eventuella orsaker till symptomen(hyperaktivitet, uppmärksamhetsnedsättning, impulskontroll) så att man inte bara får diagnosen för att man är hyperaktiv t.ex. Sådana orsaker kan vara; drogmissbruk, hjärnskada, nyligen inträffat trauma, depression/ångest, problem i hemmet m.m.

Man tittar också på när man har problemen. Om man bara har problem i vissa situationer eller på vissa ställen, t.ex. skolan, så är det förmodligen inte ADHD. Personer med ADHD har inte problemen bara ibland, utan hela tiden (såklart i olika "grader").

Man måste uppfylla visst många av dom följande kriterierna för att kunna ställa en diagnos.


Ouppmärksamhet


 • Är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbetet, yrkeslivet eller andra aktiviteter.
 • Har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar.
 • Verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal.
 • Följer ofta inte givna instruktioner och misslyckas med att genomföra skolarbete, hemsysslor eller arbetsuppgifter (beror inte på trots eller på att personen inte förstår instruktionerna).
 • Har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter.
 • Undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental uthållighet ( t ex skolarbete eller läxor)
 • Tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter ( t ex leksaker, läxmaterial, pennor, böcker eller verktyg)
 • Är ofta lättdistraherad av yttre stimuli.
 • Är ofta glömsk i det dagliga livet

(Bild från google)

Hyperaktivitet/Impulsivitet

 • Har ofta svårt att vara stilla med händer eller fötter kan inte sitta still.
 • Lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där personen förväntas sitta kvar på sin plats en längre stund.
 • Springer ofta omkring. Klänger eller klättrar mer än vad som anses lämpligt för situationen (hos ungdomar och vuxna kan detta vara begränsat till en subjektiv känsla av rastlöshet).
 • Har ofta svårt att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla verkar ofta vara "på språng" eller "gå på högvarv".
 • Pratar ofta överdrivet mycket.
 • Kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt.
 • Har ofta svårt att vänta på sin tur.
 • Avbryter eller inkräktar ofta på andra (t.ex. kastar sig in i andras samtal eller lekar).På en undersökning som genomförs av en läkare som gör en fysisk och neurologisk undersökning av patienten. Man genomför vanliga tester såsom; reflexer, motoriska funktioner, koordination och testar patientens sinnen. På bara dessa enkla tester så kan läkaren få fram viktig information för vidare undersökningar. Man gör också fler undersökningar för att utesluta andra eventuella orsaker till symptomen (t.ex. sköldkörteln, EEG, EKG, skallröntgen m.m.).Behandling

 

 

Som resten av de neuropsykologiska funktionshindren så går det inte att bota helt på något sätt som är bevisat. Men det finns många olika sätt att lindra funktionshindret på.

 

Ett exempel kan vara hjälpmedlet jag beskrev i Autism - Diagnos och Behandling, minutstocken. Så att man får hjälp med tidsuppfattningen. Även ett täcke med kedjor/bollar i som tynger ner kroppen så att man får det lättare att somna och inte vrider sig så mycket är ett mycket bra hjälpmedel. För många känns det som en "omfamning" så att man känner sig trygg.

Medicinering har visat god effekt och kan användas av både barn och vuxna. De flesta mediciner stimulerar kroppen och underlättar problemen. Läkemedlen påverkar signalsubstanser i hjärnan och kan öka koncentrationen och minska hyperaktiviteten och impulsiviteten.

Exempel på dessa läkemedel är; ConcertaRitalinStrattera.

 

Det är också viktigt att man tränar sina svårigheter och försöker underlätta hela tiden.Det var ADHD det! I nästa inlägg ska jag börja skriva om det sista funktionshindret jag kommer att skriva om här i bloggen.
Autism - Symptom och Orsak

Autism är "släkt" med Aspergers syndrom, så du kommer nog att känna igen mycket från det jag har skrivit om Aspergers syndrom. I stora drag så är Autism precis som Aspergers syndrom, den enda skillnaden är att Autism är en svårare grad(intelligensen är drabbad) och många med Autism har också en utvecklingsstörning.

Autism kan också ses som bara en del av problemen i en människas liv, det kan vara kombinerat med flera andra problem. T.ex. hörselskada och/eller synskada, epilepsi, utvecklingsstörning.
Människor med Autism har svårt att bearbeta information och sätta ihop det till en helhet. De har också svårt att leva sig in och förstå andra människors liv och situationer.
SymptomMan brukar dela in symptomen i 3 olika grupper;

 • Begränsning av förmågan om ömsesidig kommunikation
 • Begränsning av förmågan till ömsesidigt socialt samspel
 • Begränsning av beteenden, intressen och föreställningsförmågaMan har en nedsatt förmåga att kommunicera normalt. Ögonkontakt, gester och kroppsspråk är några exempel som man har svårt för. Det är därför man har så svårt att kunna agera socialt. Som barn visar man ofta inte heller intresse för att leka med andra barn, man har svårt att dela glädje och intressen.Hos barn med Autism så utvecklas talet sent eller inte alls, och detta är ett av de mest framträdande symptomen. Man har också svårt att hålla ett samtal eftersom man har bristande förståelse om hur språket används i sociala sammanhang.Man har därför också svårt att;

 • inleda och hålla ett samtal vid liv,
 • svårt att anpassa röststyrkan till situationer
 • man upprepar ord och har ”egna” ord man använderBarn med Autism leker heller inte som andra barn. Om ett barn leker med en leksaksbil så kanske barnet snurrar på bilen istället för att köra den framåt. Man har också ofta även ett speciellt intresse, aktivitet eller liknande som man lägger ner mycket tid på, barn som vuxen. Något som är viktigt är även rutinerna. Om något inträffar som man inte var beredd på så kan man reagera väldigt kraftigt och bli förtvivlad och arg.
Orsak


Man vet fortfarande inte vad det beror på, men man tror att ärftligheten har en stor roll i detta. I vissa fall tror man också att en fosterskada kan orsaka detta. Man har också riktat uppmärksamhet till olika miljöfaktorer. Men man vet som sagt inte helt säkert. Något som man dock har kommit fram till är att det finns vissa riskfaktorer till att få Autism; • Hög ålder, diabetes eller blödning hos någon av föräldrarna
 • Användning av psykiatriska läkemedel under graviditeten'
 • Rökning


Det var symptom och orsak! Nästa gång blir det Diagnos och Behandling. :)Autism - Diagnos och Behandling

Diagnos

 

De allra flesta personer med Autism får sin diagnos i tidiga förskoleålder, men det händer också att vuxna människor får sin diagnos sent i livet. Att få en diagnos är väldigt viktigt att få så snabbt som möjligt så att man kan få tillgång till habilitering och det kan underlätta för familjen om man förstår varför personen beter sig på detta sätt.

 

Utredningen brukar utföras på barn- och ungdomspsykiatrin. På utredningen får man berätta om personens utveckling och beteende och man får göra olika tester. För att kunna få en diagnos måste man även visa symptom på begränsningar på de 3 huvudsymptomen;

 

 • Begränsning av förmågan om ömsesidig kommunikation
 • Begränsning av förmågan till ömsesidigt socialt samspel
 • Begränsning av beteenden, intressen och föreställningsförmåga

 

Men efter en diagnos och behandling kan man efter några år inte visa dessa symptom lika svårt längre, så det kan vara viktigt att följa upp diagnosen.Behandling

 

Autism går inte på något sätt att behandla så att det försvinner, men man kan lindra det.

En behandling som finns heter ”Lövåsmetoden”. Den metoden bygger på att träna upp de grundläggande sociala, språkliga och kognitiva förmågorna i små steg. Man tränar detta flera gånger is veckan om det har visat sig fungera väldigt bra.

 

En pojke som provade den här behandlingen mår idag mycket bättre tack vare den! Här är länken till artikeln.

 

Ett hjälpmedel som man kan använda kallas “Minutstocken”. Den används för att man har svårt med tidsuppfattningen och för att man ska veta hur länge man får göra olika saker. Det kan vara t.ex. Hur länge man får spela tvspel, titta på tv, duscha m.m.

Man klickar på dom olika färgerna beroende på hur lång tid man vill ställa in.

(Bild från google)

 

Blå - 5 min

Grön - 10 min

Gul -  15 min

Röd - 20 min

 

Man kan också se på stocken hur länge det är kvar och när tiden är slut så ger den ifrån sig ett ljud.Det var Autism!

I nästa inlägg så kommer jag att börja skriva om ADHD! :)


Aspergers Syndrom

Nu har jag börjat få lite ordning på designen så jag tyckte att det var dags att göra det första inlägget!Aspergers syndrom är det funktionshindret som jag ska börja skriva om i detta och de följande inläggen här i bloggen.Aspergers syndrom har man känt till sedan år 1920 och senare så beskrevs funktionshindret av Hans Asperger, därav namnet. Men det var först år 1990 som funktionshindret blev en accepterad ”sjukdom”. Detta funktionshinder  föds man med och man lever med det hela livet. Det innebär att man har problem med följande;

 

 • Det sociala samspelet
 • Man har begränsade beteenden, intressen och aktiviteter

Sedan kan man gå väldigt ingående i dessa punkter. Så detta är bara "huvudpunkterna" som sedan delar upp sig i väldigt många förgreningar. Men detta kommer jag att fördjupa mig i nästa gång jag skriver.

 

Aspergers syndrom är också "släkt" med funktionshindret Autism. Aspergers är som Autism, men lindrigare och utan begåvningshandikapp. Med det menas alltså att om man har Aspergers syndrom så betyder det inte att man inte är lika smart som andra människor, man har bara svårare att anpassa sig.

Detta var som en liten början på Aspergers syndrom. Nästa gång ska jag skriva om Symptom och Orsak.
Aspergers Syndrom - Symptom och orsak

Symptom

Hos en person så ser man inga symptom på utseendet, utan på hur man beter sig. Så man kan inte se på en person att den har Asperger. 

De typiska symptomen för Aspergers syndrom är som sagt att man har problem med det sociala samspelet och att man har begränsade beteenden, intressen och aktiviteter. Men om man ska utveckla de symptomen så är det t.ex. dessa följande; 

-   Klumpiga i motoriken

-   Svårt att umgås med andra människor och blir därför ofta ensamma

-   Känsliga för förändringar 
-   Specialintresse 
-   Tvångstankar 
-   Störd sömnrytm 
-   Detaljminne 

(bild från www.google.se)

Detta var några symptom som är vanliga bland människor med Aspergers syndrom, men det finns många fler. Ett symptom som många med Asperger har är att dom har ett specialintresse. Det kan vara allt från att kunna väldigt mycket om ett fotbollslag, intresse för datorer, ett spel, foto m.m. Detta intresse lägger de ner mycket tid på och utmärker sig ofta från mängden p.g.a. att man vet så mycket om det. 

Anledningen till att man har svårt med det sociala samspelet är att man har svårt att förstå avsikten bakom andra männskors beteenden och man uppfattar situationer på olika sätt till skillnad från andra personer. T.ex. om man med en huvudknyckning visar att man vill att en person ska komma, så kanske en person med Aspergers syndrom uppfattar detta fel och tror att han inte ska gå dit. Så på det viset så missuppfattar man situationen och det kan bli väldigt fel.

Man kan också vara känslig för förändringar. Om man är förbered på att man ska ha en idrottslektion på skolan och man har packat iordning sina saker dagen innan och kanske ser fram emot den här lektionen och så kommer man till skolan och så är idrottslektionen inställd. Då kan det uppstå problem och man kan bli väldigt arg och orolig. Sedan kan hela dagen bli "fel" bara för att just den lektionen var inställd. Så ett schema för varje dag och händelse är väldigt bra för att det inte ska bli några missöden.

Det här med minnet är också ett typiskt symptom. Man kan komma ihåg ett speciellt tillfälle väldigt väl med detaljer som en annan person kanske inte ens la märke till.


Orsak

Orsaken till att man får Aspergers syndrom är olika, och man vet fortfarande inte helt säkert vaför man får det. Men troligen så har det en ärftlig faktor, det vill säga att en nära släkting också har någon form av funktionshinder(inte nödvändigtvis Aspergers syndrom). Det kan också vara så att man har fått en skada i hjärnan under graviditeten eller under nyföddhetsperioden .


Nu hoppas jag att ni har fått mer kunskap om detta! :) Nästa gång kommer jag att skriva om Diagnos ochBehandling.

Aspergers syndrom - Diagnos och Behandling

Diagnos


För att få en diagnos så räcker det inte med att bara ha ett bra minne och har svårt att umgås med andra människor. Man måste ha vissa symptom och det måste vara ett problem i vardagen för att man ska kunna få en diagnos. Men det räcker inte riktigt med


För att få reda på om man verkligen har Aspergers syndrom(eller andra funktionshinder) så krävs det en utredning. Det gör man oftast på barn- och ungdomspsykiatrin och där får personen med problemen och eventuellt föräldrar/vårdnadshavare om man fortfarande är ett barn. Där får man berätta om problemen och symptomen. Man får svara på olika frågor och göra olika tester för att man ska kunna ställa en eventuell diagnos.

När man får en diagnos så reagerar personer väldigt olika. Om det är ett barn får reda på det så kan man känna sig ledsen och arg för att man inte är som alla andra. Medans en vuxen person som har haft problem i hela sitt liv och äntligen förstår varför man har känt och betett sig som man har gjort, känner sig lättad.

 

Behandling

Det finns inget sätt att bota Aspergers syndrom, men man kan på många sätt lindra funktionshindret. Eftersom personer med Aspergers syndrom har ett behov av rutiner och har svårt med förändringar så kan det vara smart att ha ett bestämt schema för varje dag som man följer, speciellt för barn.

Det kan vara t.ex. att man har speciella morgonrutiner, bestämmer maträtter för hela veckan så man vet vad det är för mat m.m. Det är också vanligt att man har tvångstankar och det finns det medicin för så att man inte störs av det i vardagen. Ett ex. på en medicin som heter Sertralin kan man ta mot depression, som också hjälper mot tvångstankar.

 

En annan sorts av "behandling" är omgivningen. Om människorna runt om vet vad man har för problem och vet vad man ska göra för att lindra dom så blir det ju mycket lättare. Om det inte är någon i ens omgivning som tar hänsyn till problemen så blir det ju mycket svårare och jobbigare.

 

Det var Aspergers syndrom de! :) Nästa inlägg så kommer jag att börja skriva om Autism, som är "släkting" med Aspergers syndrom.

 


RSS 2.0